fbpx

Бонусы и промокоды

Скидки по промокодам и бонусы не предоставляются при выборе варианта оплаты "наличными", если в условиях конкретного специального предложения не указано иное. Оплата в Праге принимается по ценам, согласно прайс-листу, действующему на момент оплаты.

Условия аннуляции заказа

Стандартный срок аннуляции групповых и индивидуальных экскурсий, трансферов в состав которых не входит проживание и/или авиа/жд билеты составляет 24 часа до времени начала предоставления услуги, если при заказе не был указан иной срок.

Стандартный срок аннуляции для экскурсий и туров, включающих проживание и/или авиа/жд билеты устанавливается индивидуально по каждому заказу. В некоторых случаях бесплатная аннуляция невозможна, например при предоставлении специальных "невозвратных" тарифов на размещение и билеты.

В случае аннуляции услуги менее, чем за 24 часа или "no show", штрафной сбор за аннуляцию составляет 100% от суммы залога.

Понимая, что в жизни могут произойти непредвиденные ситуации. мы стараемся рассматривать каждую аннуляцию индивидуально.

Для аннуляции заказанных услуг направьте письмо с указанием данных вашего заказа на адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. или сообщите по телефону горячей линии +420-608-207-295 путем отправки SMS или через WhatsApp.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Условия аннуляции заказов содержат часть информации указанной в общих правилах предоставления услуг, размещенных на сайте Thomas Travel и в случае возникновения спорных ситуаций Thomas Travel s.r.o. оставляет за собой право руководствоваться данными правилами. Любые действия, связанные с аннуляцией или изменением заказа должны быть зафиксированы в письменном виде (эл. сообщение, SMS, WhatsApp, заявление на бумаге и т.п.).

СПОСОБЫ ВОЗВРАТА ОПЛАТЫ

В случае отмены заказанных услуг в соответствии со стандартными сроками аннуляции, указанными выше, внесенная Вами оплата возвращается в зависимости от способа, которым была произведена оплата заказанных услуг:

При оплате заказа банковской картой на сайте:

- сумма будет возвращена на Ваш карточный счет в течение 30 рабочих дней с момента аннуляции услуги, за вычетом комиссии банка (не более 2,5% от суммы заказа).

При оплате заказа в офисе или у представителя компании/курьера в Чехии:

- сумма заказа возвращается после предоставления клиентом письменного подтверждения об аннуляции в офисе компании или переводом на Ваш счет.

При оплате заказа в офисе представительства на территории РФ:

- сумма будет возвращена после предоставления клиентом письменного подтверждения об аннуляции услуги, возврат может быть произведен непосредственно в представительстве либо на Ваш счет.

При оплате заказа банковским переводом:

- сумма будет перечислена на Ваш банковский счет в течение 30 рабочих дней с момента аннуляции услуги, все расходы на проведение платежа за счет получателя.

Размер комиссии уточняйте, пожалуйста, в своем банке.

Storno podmínky

Standardní stornovací lhůta pro skupinové a individuální exkurze, do níchž nejsou zahrnuté ubytování a/nebo letecké/vlakové jízdenky, začíná za 24 hodin před začátkem služby, není-li v objednávce uvedeno jinak.

Standardní stornovací lhůta pro exkurze a zájezdy, včetně ubytovacích a/nebo leteckých/železničních jízdenek, je stanovena individuálně pro každou objednávku. V některých případech není možné bezplatné zrušení, například při poskytování zvláštních "nevratných" ubytování a letenek či listků/vstupenek.

V případě zrušení služby za méně než 24 hodin nebo "no show", bude poplatek za zrušení 100% z částky zálohy.

Uvědomujeme si, že v životě se mohou vyskytnout nepředvídané situace, a proto snažíme se každý případ hodnotit jednotlivě.

Chcete-li zrušit objednané služby, pošlete e-mail s uvedením podrobností objednávky na e-mail Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

nebo zavolejte na telefonní linku +420-608-207-295 nebo zašlete SMS přīpadně se spojte prostřednictvím služby WhatsApp.

 

OBECNÉ PODMÍNKY

Podmínky zrušení objednávek obsahují část informací, uvedených ve všeobecných pravidlech pro poskytování služeb, které jsou umístěny na stránkách  a v případě nejasností Thomas Travel s.r.o. si vyhrazuje právo řídit se těmito pravidly. Jakákoli akce týkající se zrušení nebo změny objednávky musí být zaznamenáná písemně (e-mail, SMS, WhatsApp, prohlašení na papíře atd.).

ZPŮSOBY VRÁCENÍ PLATBY

V případě zrušení objednaných služeb v souladu s výše uvedenenou standardní stornovací lhůtou platba vám bude uhrazená podle způsobu, jakým byly objednané služby uhrazeny:

Pokud platíte bankovní kartou na webu:

- částka bude vrácena na váš účet do 30 pracovních dnů od okamžiku zrušení služby, minus provize banky (maximalně 2,5% z výše objednávky).

Při zaplacení v kanceláři nebo u zástupce společnosti/kurýra v České republice:

- částka je vrácena poté, co klient poskytne písemné potvrzení o zrušení v kanceláři společnosti nebo o převodu na účet.

Při placení objednávky v kanceláři zastupitelského partnera na území Ruské federace:

- částka bude vrácena poté, co klient poskytne písemné potvrzení o zrušení služby, může být vrácena přímo u zastupitelského partnera nebo na váš účet.

Při platbě bankovním převodem:

- částka bude převedena na váš bankovní účet do 30 pracovních dnů od data zrušení služby, všechny náklady na provedení platby budou na vrub příjemce.

Výši provize mužete upřesnit ve vaší bance.

Back to Top